Draait jouw bedrijf goed, maar weet je niet wat je bedrijf waard is? Je bent niet de enige. Nadenken over de bedrijfswaarde komt vaak pas aan de orde als men tegen een belangrijk financieringsvraagstuk aanloopt, zoals een overdracht of beëindiging van een bedrijf.

Marc Schriemer van Leovalor gaf op 27 oktober aan de leden van MOI Hogeland een leerzame lezing over bedrijfswaarderingen. Aan bod kwamen de volgende aspecten: sturen op waarde; wanneer heeft iets waarde; wat is het waard; belang van context; een waarderingsmethodiek; werking van een waarderingsmodel; en de toekomst als uitgangspunt voor de totstandkoming van de waarde.

Begin op tijd en stuur op waardeopbouw

Marc legde kort maar krachtig uit waarom het als ondernemer verstandig is om (tijdig) te starten met een bedrijfswaarderingstraject. En hoe zo’n traject eruit kan zien. Zijn belangrijkste advies is om je ervan bewust te worden dat je kunt sturen op waarde en dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Neem de tijd om stapsgewijs een waarderingsmodel voor je bedrijf op te bouwen en houd jaarlijks bij wat er gebeurt. Maak prognoses en toets dit aan wat je presteert (of realiseert?). Je leert als ondernemer op den duur de gevolgen inschatten van de acties die je neemt gerelateerd aan de bedrijfswaarde. Ook de context is van groot belang. Vaak kijkt een ondernemer vanuit zijn eigen perspectief. Als er een expert meekijkt, dan is dat verfrissend én is er een kans dat er óók waarde tot stand komt die de ondernemer niet zag vanuit zijn eigen bril: verborgen waarde.

 

Marc Schriemer bij MOI Hogeland

Verschillende waarderingsmodellen

Er zijn verschillende waarderingsmodellen en methodes die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de bedrijfswaarde. Leovalor maakt gebruik van een methode die kijkt naar de toekomstige prestaties van een bedrijf. Deze methode beziet de toekomstige prestaties van een bedrijf vanuit de historie. Op basis van gesprekken en analyses van bijvoorbeeld jaarrekeningen wordt een waarderingsmodel opgesteld, waarbij naar verbanden wordt gezocht tussen omzet en kostenposten. Vervolgens worden deze omzet en kostenposten nader uitgesplitst in meer gedetailleerde posten (cashdrivers). Vaak zijn het verleden, de toekomst en risico’s de focusgebieden. Het is in elk geval van belang om de ‘cashdrivers’ – oftewel verschillende soorten omzet – goed in kaart te brengen.

De aanwezige leden stelden na de uitleg nog een aantal interessante verdiepende vragen. We kijken terug op wederom een geslaagde en interactieve bijeenkomst met jonge en ervaren innovatieve ondernemers.

Tekst: Carina Stoppels