Het Klei Impuls Project

Oftewel, het KIP, is een project dat onder de vlag van Vakland mag opereren in Het Hogeland. Deze samenwerking tussen Stichting KomOp! en Barkema en de Haan is opgericht om de negatieve geluiden, zoals aardbeving schade, krimp en vergrijzing, tegen te gaan. Het project biedt de mogelijkheid om Hogelandsters vanaf 16 jaar een coachtraject te laten volgen. Ze worden hierbij ondersteund om hun doelen te realiseren. Dit kan op het gebied van carrière, talentontwikkeling en ondernemerschap in welke sector dan ook!

De gebundelde netwerken van Barkema en de Haan en stichting KomOp! bieden een ruime selectie aan coaches, hierdoor kan er altijd een geschikte match gemaakt worden! Op deze manier kan er een bijdrage geleverd worden aan het mooie Hogeland.

Ik, Jorik Greiner, linksboven op de foto, mag als projectcoördinator sinds januari de kar trekken en doe het met veel plezier naast mijn werk als ambulant hulpverlener.

Ik hoop jullie snel te leren kennen en zo te ontdekken of ook wij elkaar kunnen versterken in onze bijdrage aan Het Hogeland!

Kijk voor meer informatie op onze site: www.klei-impuls.nl

Onderneem Het Hogeland!